O instytucji

Realizowane projekty

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 - Pomoc Techniczna.

Cel główny: Cel projektu jest zgodny z celem głównym 13 osi priorytetowej czyli zapewnieniem skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez dwa 2 cele szczegółowe:

  1. Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
  2. Zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.

Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia. Uczestnictwo jednostki w procesie informacji przyczyni się do upowszechnienia wiedzy nt. wdrażanych działań w ramach programu oraz korzyści płynących w związku z ich realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 54 501 075,47 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 46 325 914,14 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2019-2020 - Pomoc Techniczna.

Cel główny: Cel projektu jest zgodny z celem głównym 13 osi priorytetowej czyli zapewnieniem skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez dwa 2 cele szczegółowe:
  1. Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
  2. Zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.
Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia. Uczestnictwo jednostki w procesie informacji przyczyni się do upowszechnienia wiedzy nt. wdrażanych działań w ramach programu oraz korzyści płynących w związku z ich realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020)
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu: 51.471.254,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  43.750.561,91 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 - Pomoc Techniczna.

Celem głównym projektu jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się osiągnięcie dwóch celów szczegółowych:
  1. Zagwarantowanie maksymalnej efektywności i przejrzystości realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
  2. Zapewnienie spójności systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.
Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki zarówno w zakresie zarządzania jak i certyfikacji. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020).
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.
Wartość projektu: 62.018.285,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 52.715.542,42 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 znajdziesz na stronie www.fundusze.malopolska.pl.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 sprawdź stronę www.rpo.malopolska.pl.

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej