O instytucji

Podstawowe informacje o MCP

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego, powołaną 29 października 2007 roku.
 
Od początku swego istnienia jesteśmy zaangażowani we wdrażanie funduszy europejskich w Małopolsce. Dzięki środkom europejskim wspieramy region w obszarze: 
przedsiębiorczości,  
edukacji, 
polityki społecznej. 
 
Pełnimy funkcję Instytucji Pośredniczącej w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Do naszych zadań należy przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów, a także monitorowanie postępów w realizacji projektów i przeprowadzanie ich kontroli. 
 
Nasza misja brzmi: Zmieniamy Małopolskę na lepsze
 
W MCP działa także Zespół Ekodoradców, który oferuje firmom wsparcie w obszarze ochrony środowiska. Udziela niezbędnych informacji przedsiębiorcom, współpracuje z różnymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska oraz promuje dobre praktyki dotyczące działań prośrodowiskowych. 
 
Pełnimy również funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Dzięki środkom z tego programu Małopolska zyskała pomoc w zakresie przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. 
 
W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizujemy nowe zadania dotyczące wdrażania funduszy w zakresie: Priorytetu 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczościPriorytetu 2. Fundusze europejskie dla środowiskaPriorytetu 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną
Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego oraz Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

Program Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027 działa w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także o nowy instrument - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Najważniejsze daty:

 • Uchwała nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz nadania jej statutu
 • Uchwała nr 980/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
 • Nadanie nr NIP: 9 stycznia 2008 r.
 • Nadanie nr REGON: 19 grudnia 2007 r. 

Dokumenty organizacyjne:

Dyrektor MCP
Rafał Solecki, urodzony 19 kwietnia 1974 r.

Edukacja:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse - Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca doktorska – „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”). Magister geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu  Śląskiego (praca dyplomowa - „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 r.”). Studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku - „Prawo gospodarcze”.

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną (praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Od początku powstania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), dyrektor tej instytucji (13 grudnia 2007 r.).

Działalność zawodowa:

 • Członek Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027;

 • Członek Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
 • Członek Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej;
 • Członek Komitetu Monitorującego RPO województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020;
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r.,
 • Członek Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach osi 1,3,9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach działań II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 • Prelegent licznych konferencji, warsztatów i spotkań. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU-Trainer). Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE.  

Bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko (córka - Ania).

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej